Chia sẻ

Dân mạng lại được phen xôn xao khi nhìn thấy bức ảnh chàng trai và cô gái đi ra từ nhà nghỉ chỉ với một mảnh khăn tắm che trên người.

Mạng xã hội đang truyền tay nhau những bức ảnh chụp một chàng trai và một cô gái trên người không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm chạy ra từ nhà nghỉ với nội dung như: Đang trong nhà nghỉ thì có cháy, đang trong nhà nghỉ thì bị đánh ghen… Tuy nhiên, thực hư câu chuyện phía sau bức ảnh lại không phải như vậy.

Chàng trai và cô gái chạy ra từ nhà nghỉ, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Dân mạng truyền tay nhau bức ảnh với nhiều câu chuyện thêu dệt

Câu chuyện đẩy lên kịch tính và khó hiểu khi nhân vật thứ 3 xuất hiện.

Ba bức hình này lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều các page lớn chia sẻ với hàng nghìn lượt thích. Thế nhưng đây lại chỉ là những bức ảnh chụp hình lại một buổi quay video của một ekip làm phim và những nhân vật trong bức ảnh thực chất chỉ là diễn viên.

Địa điểm thực hiện video này là một nhà nghỉ ở khu vực phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Có thể thấy khung cảnh trong clip và những bức ảnh kia đều trùng khớp. Tuy chưa rõ nội dung của video mà ekip làm phim này thực hiện. Nhưng chỉ một vài bức ảnh thôi đã gây sự tò mò lớn trong cộng đồng mạng và khiến nhiều người “đoán già đoán non”.

Nỗi lòng cay đắng khi không xin nổi việc vì là người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼̼N̼g̼h̼ệ̼̼A̼n̼,̼̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼”̼̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼̼ p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼G̼.̼A̼ ̼V̼N̼ ̼(̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼1̼7̼,̼̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼S̼I̼P̼ ̼I̼I̼-̼A̼,̼̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼G̼.̼A̼ ̼V̼N̼ ̼d̼á̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ở̼̼ n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼:̼̼“̼C̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼0̼̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼,̼̼0̼4̼̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼.̼̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼̼ n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼̼9̼/̼1̼2̼.̼̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼8̼̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼0̼.̼̼(̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ó̼a̼,̼̼n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼,̼̼h̼à̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼)̼”̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼.̼̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼“̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼̼k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ờ̼̼l̼ ạ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼G̼.̼A̼ ̼V̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ú̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼ở̼̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼: ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼̼ 3̼̼ t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼
̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼h̼ế̼̼n̼à̼y̼,̼̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼̼ k̼i̼a̼,̼̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼̼n̼ọ̼,̼̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ k̼h̼á̼c̼!̼̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼̼P̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ễ̼̼ m̼ấ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ k̼ế̼t̼,̼̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼”

A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼̼N̼g̼h̼ệ̼̼A̼n̼)̼,̼̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼̼ B̼ì̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼̼t̼r̼í̼ ̼ó̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼̼đ̼ể̼̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼̼ p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼̼Ở̼̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ố̼t̼.̼̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼̼ N̼g̼h̼ệ̼̼A̼n̼,̼̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼c̼”̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ỗ̼̼ l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼,̼̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼̼ v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼̼b̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼-̼̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼h̼u̼ c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼(̼V̼S̼I̼P̼)̼̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

B̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼S̼I̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼̼N̼g̼h̼ệ̼̼A̼n̼,̼̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼”̼̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼“̼P̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼,̼̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼̼ v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼̼T̼u̼y̼ể̼n̼ m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼̼V̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼”̼,̼̼b̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

C̼ầ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ồ̼̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ễ̼̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼8̼̼B̼ộ̼
̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼2̼̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼̼P̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼̼v̼ề̼̼ g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼̼m̼à̼u̼ ̼d̼a̼,̼̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼,̼̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼  ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼7̼̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼̼ p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼̼ n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼:̼̼“̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼̼ t̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼̼ 5̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼̼v̼ề̼̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼̼đ̼ộ̼̼t̼u̼ổ̼i̼,̼̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼̼m̼à̼u̼ ̼d̼a̼,̼̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼ã̼ h̼ộ̼i̼,̼̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼,̼̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼”̼.̼̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ị̼ ̼x̼ử̼̼ l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼
̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼̼B̼ộ

Bình luận